Konflikt naddniestrzański

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Michał Lubicz-Miszewski, Geneza, przebieg i próby przezwyciężenia konfliktu o Naddniestrze, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2012, t. 3 (165), s. 126–127.
  • Źródło: Adam Eberhardt, Paradoksy mołdawskiego sportu. Przyczynek do analizy konfliktu naddniestrzańskiego, 2011 r., dostępny w internecie: osw.waw.pl [dostęp 4.01.2021 r.].
  • Źródło: Paweł Nieczuja-Ostrowski, Zakaukaskie parapaństwa, czyli małe narody zakładnikami geopolityki, „Nowa Polityka Wschodnia” 2016, t. 1 (10), s. 253.
  • Źródło: Wojciech Górecki, Abchazja: wyborczy sukces opozycji, 25.03.2020 r., dostępny w internecie: osw.waw.pl [dostęp 30.12.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida