Konserwatyzm a liberalizm – porównanie

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: CBOS, Społeczna percepcja konserwatyzmu i liberalizmu, Komunikat z badań nr BS/121/2007, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 27.10.2020 r.].
  • Źródło: Edmund Burke, Rozważania o rewolucji we Francji, tłum. Dorota Lachowska, Kraków 1994, s. 52.
  • Źródło: John Stuart Mill, O wolności, tłum. Amelia Kurlandzka, Warszawa 1999, s. 73.
  • Źródło: Edmund Burke, Rozważania o rewolucji we Francji, tłum. Dorota Lachowska, Kraków 1994, s. 94–95.
  • Źródło: John Stuart Mill, O wolności, [w:] Historia idei politycznych. Wybór tekstów, tłum. Amelia Kurlandzka, Warszawa 1999, s. 284.
  • Źródło: Zbigniew Rau, Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2000, s. 205.
  • Źródło: Dziwna śmierć Anglii torysów, [w:] John Gray, Po liberalizmie, tłum. Paweł Maciejko, Warszawa 2001, s. 325–326.
  • Źródło: Stanisław Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2001, s. 218.
  • Źródło: Czesław Sikorski, Czy Polska może być krajem liberalnym?, 13.01.2020 r., dostępny w internecie: liberte.pl [dostęp 27.10.2020 r.].
  • Źródło: Kazimierz Wóycicki, Konserwatyzm i liberalizm bez dialogu, 24.01.2018 r., dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 27.10.2020 r.].