Konserwatyzm: część 2. Joseph de Maistre

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Joseph de Maistre, O rewolucji, [w:] oprac. S. Filipowicz i in., Historia idei politycznych, wybór tekstów, tłum. J. Trybusiewicz, Warszawa 2002.
  • Źródło: Joseph de Maistre, O rewolucji, [w:] S. Filipowicz i in., Historia idei politycznych, wybór tekstów, tłum. J. Trybusiewicz, Warszawa 2002.
  • Źródło: Joseph de Maistre, Lettres et opuscules inédits, t. II, 1851, s. 527.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida