Konserwatyzm i katolicka nauka społeczna

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Jan Paweł II, Centesimus Annus, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II.
  • Arsenał Kultury – polska myśl konserwatywna, 25.09.2018 r., dostępny w internecie: radiopoznan.fm [dostęp 29.07.2020 r.].
  • Miner Brad, Zwięzła encyklopedia konserwatyzmu, tłum. Tomasz Biedroń, Poznań 1999.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida