Konstytucja RP. Rozdział IX – Organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Organy konstytucyjne

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach, Wystąpienie pokontrolne, 2019 r., dostępny w internecie: nik.gov.pl [dostęp 21.05.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich z dnia 15 lipca 1987 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 21.05.2020 r.].
  • Źródło: (…), 24.02.2020 r., dostępny w internecie: wiadomoscihandlowe.pl [dostęp 21.05.2020 r.].
  • Źródło: Biuro RPO, 10 przykładów interwencji indywidualnych Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r., 4.01.2018 r., dostępny w internecie: rpo.gov.pl [dostęp 21.05.2020 r.].