Konstytucja RP. Rozdział X – Finanse publiczne

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Bank banków i państwa, 23.11.2015 r., dostępny w internecie: tygodnikprzeglad.pl [dostęp 20.05.2020 r.].
  • Źródło: Jerzy Kaźmierczyk, O Radzie Polityki Pieniężnej, dostępny w internecie: monitoringkandydatow.org.pl [dostęp 20.05.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, dostępny w internecie: sejm.qov.pl [dostęp 20.05.2020 r.].