Konstytucja RP. Rozdział XI – Stany nadzwyczajne

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Encyklopedia PWN: dyktator, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 20.05.2020 r.].
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 roku, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 20.05.2020 r.].
  • Traktat Północnoatlantycki, 4.04.1949 r., dostępny w internecie: nato.int [dostęp 20.05.2020 r.].
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 20.05.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida