Konstytucyjne wzory – konstytucje na świecie

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec, tłum. Bogusław Banaszak, Agnieszka Malicka, Warszawa 2008.
  • Źródło: Konstytucja Republiki Włoskiej, tłum. Zbigniew Witkowski, Warszawa 2004.
  • Źródło: Konstytucja Królestwa Szwecji, tłum. Krzysztof Dembiński, Marian Grzybowski, Warszawa 2000.
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. , dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 15.05.2020 r.].