Strona główna Kontrola społeczna
Powrót

Kontrola społeczna

Liceum ogólnokształcące i technikum
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Barrington Moore Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy, Londyn 1973, s. 486. Cytat za: Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, str. 160.
  • Źródło: Stanisław Burdziej, Efektywność nieformalnej kontroli społecznej — próba pomiaru na przykładzie badań praktyki sądowej, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 2014, nr 23, s. 121.
  • Źródło: Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 160.
  • Źródło: Słownik języka polskiego PWN: anomia, dostępny w internecie: sjp.pwn.pl [dostęp 16.10.2020 r.].
  • Źródło: Monika Rębała, Krwawy horror, 19.09.2019 r., dostępny w internecie: newsweek.pl [dostęp 16.08.2019 r.].