Strona główna Konwencja gotycka w twórczości Edgara Allana Poego. Zagłada domu Usherów
Powrót

Konwencja gotycka w twórczości Edgara Allana Poego. Zagłada domu Usherów

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Anita Has-Tokarz, Społeczny obieg literatury grozy w uczniowsko-studenckim środowisku, [w:] Folia Bibliologica, 1996/1997, s. 64–65.
  • Źródło: Edgar Allan Poe, Zagłada domu Usherów, [w:] Opowiadania, t. 1, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1956, s. 136–150.
  • Źródło: Edgar Allan Poe, Zagłada domu Usherów, [w:] Opowiadania, t. 1, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1956, s. 132–133.
  • Źródło: Edgar Allan Poe, Ligeja, [w:] Opowiadania, t. 1, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1956, s. 114–121.
  • Źródło: Maria Janion, Żyjąc, tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencjalne, Warszawa 2001, s. 218.
  • Źródło: Edward Kaspersky, Edgar Allan Poe. Tożsamość i konteksty. Wprowadzenie do lektury, [w:] Tekstualia, t. 1, 2009, s. 17.
  • Źródło: Gotycyzm, [w:] Barbara Paczkowska, Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław - Warszawa - Kraków 1991, s. 323.
  • Źródło: Jerzy Święch, Poeci spełnionej apokalipsy (fragmenty).
  • Źródło: Janusz Drzewucki, Coś Tadeusza Różewicza (fragmenty).