Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Adam Ploszka, Odmowa (…), 22.06.2017 r., dostępny w internecie: wyrokieptc.pl [dostęp 15.10.2020 r.].
  • Dominika Bychawska-Siniarska, Godne warunki dla imigrantów, 28.02.2019 r., dostępny w internecie: wyrokieptc.pl [dostęp 15.10.2020 r.].
  • Dominika Bychawska-Siniarska, Państwo ma obowiązek powstrzymania zamachu, 17.09.2020 r., dostępny w internecie: wyrokieptc.pl [dostęp 15.10.2020 r.].
  • European Court of Human Rights, ECHR Overview 1959–2019, Strasbourg 2020.
  • Europejska konwencja praw człowieka, dostępny w internecie: echr.coe.int [dostęp 15.10.2020 r.].
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 15.10.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida