Kronika jako gatunek średniowiecznej historiografii

Tekst: Halina Kubicka, Joanna Oparek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Wincenty Kadłubek, Kronika Polska Mistrza Wincentego, tłum. B. Kürbis, K. Abgarowicz, Warszawa 1974.
  • Źródło: Anonim tzw. Gall, Kronika polska, oprac. M. Plezia, tłum. R. Grodecki, Wrocław 1989, s. 12–13.
  • Źródło: Anonim zw. Gall, Kronika polska, oprac. M. Plezia, tłum. R. Grodecki, Wrocław 1989, s. 122–123.
  • Źródło: Anonim zw. Gall, Kronika polska, oprac. M. Plezia, tłum. R. Grodecki, Wrocław 1989, s. 122.
  • Źródło: Anonim tzw. Gall, Kronika polska, oprac. M. Plezia, tłum. R. Grodecki, Wrocław 1989, s. 10.
  • Źródło: Teresa Michałowska, Średniowieczne dziejopisarstwo europejskie, [w:] tejże, Średniowiecze, Warszawa 1999, s. 104.
  • Źródło: Natalia Leman, Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. S. Tynecka-Makowska, G. Gazda, Kraków 2006, s. 364: kronika.
  • Źródło: O wspaniałości i potędze Bolesława, [w:] Gall Anonim, Kronika Marcina Galla, t. 1.
  • Źródło: O postach i modlitwach, dla uproszenia przyjścia na świat Bolesława trzeciego, [w:] Gall Anonim, Kronika Marcina Galla, t. 1.