Kryteria typologii systemów politycznych

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Krzysztof Gawlikowski, Pojmowanie jednostki w tradycji (…) i jego konsekwencje dla życia politycznego (…), dostępny w internecie: swps.pl [dostęp 5.04.2021 r.].
  • Źródło: Renata Mieńkowska-Norkiene, Demokracja partycypacyjna na poziomie lokalnym jako jeden z aspektów realizacji zasady subsydiarności na przykładzie aglomeracji warszawskiej, „Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego” 2015, nr 13, s. 171.
  • Źródło: Monika Malmon, Arystotelesa poszukiwania idealnego ustroju państwowego, „Kultura i Wartości” 2013, nr 2 (6), s. 15–16.
  • Źródło: MPC, Józef Piłsudski w chwale, 26.05.2017 r., dostępny w internecie: dzieje.pl [dostęp 14.12.2020 r.].
  • Źródło: Andrzej Nowosad, Państwa Europy Wschodniej, [w:] Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, red. Andrzej Nowosad, Rafał Wisła, Kraków 2016, s. 137–138.