Kryzys wewnętrzny cesarstwa i jego podział

Autor: Wacław Suski

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: [w:] cyt. za: W. A. Serczyk,, Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 r. , Wydawnictwo Literackie, Kraków, Wrocław, 1984, s. 340–341.
  • Cytat za: Artykuł Chadzki kozackie, Wikipedia.org.
  • Cytat za: Atykuł Kozacka Ukraina w oczach cudzoziemca, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na podstawie Z. Wójcik Mówią wieki, nr 2, 1960.
  • Cytat za: S. Ciara, Artykuł Kniaziowie Wiśniowieccy, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2011.
  • Cytat za: Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, I. 16, tłum. S. Kazikowski, Warszawa 1986, s. 62–63.
  • Cytat za: A. Paner, J. Iluk, Na tabliczce, papirusie i pergaminie, Koszalin 1997, s. 119.
  • Źródło: Cesarz Konstantyn, Do mieszkańców prowincji:. Cytat za: Kodeks Teodozjański V 9. 1; tekst dostępny online: artykuł Rozkład i upadek Cesarstwa Rzymskiego, kielakowie.pl .
  • Źródło: Wybór pierwszego barbarzyńcy na tron cesarski. Cytat za: Herodjan VI 8, 1-4, 9, 5-6 [w:] Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej, zeszyt nr 11, Kraków, 1929.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida