Kultura elitarna

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 90.
  • Źródło: Marcin Czerwiński, Kultura elitarna a kultura masowa, [w:] Marcin Czerwiński, Encyklopedia socjologii, t. 2, Warszawa 1999, s. 112.
  • Źródło: Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 426–427.
  • Źródło: Ludwik Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Warszawa 1986, s. 147.
  • Źródło: Konstanty Strzyczkowski, Szlachectwo nie zobowiązuje. Zmiany we wzorach konsumpcji kulturowej, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny Socjologiczny” 2009, nr LXXI, z. 1, s. 195.
  • Źródło: CBOS, Popularność muzyki disco polo, „Komunikat z badań”, nr BS/158/156/96, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 19.05.2020 r.].