Kultura miejska i dworska

Tekst: Paweł Żmudzki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Pasowanie na rycerza XIII wieku według kroniki Jana de Beca, [w:] Wiek X–XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 272–273.
  • Źródło: Adam Bieniek, Maciej Salomon, Wielka Historia Świata. Kształtowanie średniowiecza, t. 4, Kraków 2006, s. 266.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida