Kultury prefiguratywne, kofiguratywne i postfiguratywne

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Margaret Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, tłum. Jacek Hołówka, Warszawa 2000.
  • Źródło: Witold Gombrowicz, Ferdydurke, Kraków 1987, s. 42–45.
  • Źródło: Anna Królikowska, Dzieci nauczycielami swoich rodziców: socjalizacja odwrotna we współczesnej rodzinie, „Wychowanie w Rodzinie”, nr 11/2015, s. 127–142.
  • Źródło: Aleksandra Kubala-Kulpińska, Peer learning, czyli nauka przez wymianę wiedzy, 25.08.2017 r., dostępny w internecie: glospedagogiczny.pl [dostęp 17.04.2020 r.].
  • Źródło: Dagny Kurdwanowska, Emigracja dała mi siłę i niezależność, 30.10.2016 r., dostępny w internecie: sukcespisanyszminka.pl [dostęp 17.04.2020 r.].
  • Źródło: Młodzież 2018. Raport Centrum Badania Opinii Społecznej i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, red. Magdalena Gwiazda, Mirosława Grabowska, Warszawa 2019.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida