Kunsztownie opisana wędrówka, czyli Eneida jako epos

Szkoła ponadpodstawowa
Język polski
Udostępnij

Tekst: Aleksandra Miller

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Wergiliusz, Eneida, tłum. Tadeusz Karyłowski, Warszawa 1924.
  • Bachtin Michaił, „Pamiętnik Literacki” 1970, t. 61/3.
  • opracowane na podstawie Michaił Bachtin, Epos a powieść. O metodologii badania powieści, „Pamiętnik Literacki” 1970, nr 61/3, s. 211
  • Cytowska Maria, Szelest Hanna, Historia literatury starożytnej, Warszawa 2007.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida