Kurs logiki: lekcja 39. Wnioskowanie zawodne (niededukcyjne). Cz. 2: Indukcja

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Francis Bacon, Novum Organum, tłum. J. Wikarjak, Warszawa 1995.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida