Labirynt jako figura ludzkiego losu

Tekst: Izabela Magdziarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Zbigniew Herbert, Historia Minotaura, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 2018, s. 385–386.
  • Źródło: Jan Parandowski, Dzieje Tezeusza, [w:] tegoż, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1990, s. 193–195.
  • Źródło: Tadeusz Różewicz, Cienie, [w:] tegoż, Nożyk profesora.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida