Leć melodio […] ulicami mej stolicy. Powstańcze piosenki świadectwem wydarzeń

Bibliografia:

  • Źródło: Bronisław Lewandowski ps. Zbyszek, Marsz Żoliborza, [w:] Poezja Polski Walczącej 1939–1945, t. 2, red. J. Szczawiej, Warszawa 1974, s. 230.
  • Źródło: Encyklopedia języka polskiego, red. Stanisław Urbańczyk, Wrocław 1991, s. 311: slang.
  • Źródło: Janusz Kozłowski ps. Pilawa, Piosenka, [w:] Niech wiatr ją poniesie. Antologia pieśni z lat 1939–1945, oprac. O. Straszyński, wybór T. Szewera, Łódź 1975, s. 625.
  • Źródło: Stanisław Ryszard Dobrowolski ps. Goliard, Warszawskie dzieci, [w:] Poezja Polski Walczącej 1939–1945, t. 2, red. J. Szczawiej, Warszawa 1974, s. 211–212.
  • Źródło: Eugeniusz Żytomirski ps. Czarny, Walcząca Warszawa (Hymn Śródmieścia, Marsz Śródmieścia, [w:] Z pieśnią i karabinem. Pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939–1945, red. S. Świrko, Warszawa 1971, s. 451.
  • Źródło: Albert Harris, Odpowiedź Warszawie, [w:] Z pieśnią i karabinem. Pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939–1945, red. S. Świrko, Warszawa 1971, s. 471–472.
  • Źródło: Leszek Kołodziejczyk ps. Jędrzej, Marsz kompanii K-3, [w:] Niech wiatr ją poniesie. Antologia pieśni z lat 1939–1945, wybór T. Szewera, Łódź 1975, s. 611–612.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida