Legenda średniowieczna – cechy gatunkowe

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ewa Kosowska, Legenda. Kanon i transformacje. Św. Jerzy w polskiej kulturze ludowej, Wrocław 1985, s. 65–68.
  • Źródło: Emil Kumka, Gatunki literackie źródeł hagiograficznych, 2015 r., dostępny w internecie: https://www.franciszkanie.pl/artykuly/gatunki-literackie-zrodel-hagiograficznych [dostęp 7.01.2022 r.].
  • Źródło: Marta Wójcicka, Legenda, dostępny w internecie: https://bajka.umk.pl/slownik/lista-hasel/haslo/?id=237 [dostęp 7.01.2022 r.].
  • Źródło: Pieśń-legenda o św. Stanisławie, [w:] Wojciech R. Rzepka, Wiesław Wydra, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław 1984, s. 265–267.
  • Źródło: Jakub de Voragine, Złota legenda. Wybór, oprac. Marian Plezia, tłum. Janina Pleziowa, Wrocław 1994, s. 406–411.
  • Źródło: Legenda o św. Aleksym, [w:] Wiesław Wydra, ,Wojciech R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław 1984, s. 260–265.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida