Leśmianowskie inspiracje ludowe na przykładzie utworu Ballada dziadowska

Tekst: Daria Murlikiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Lidia Ligęza, "Klechdy polskie" Bolesława Leśmiana na tle folklorystycznym, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1968, nr 59/1, s. 112–113.
  • Źródło: Janusz Sławiński, Ballada, [w:] Teresa Kostkiewiczowa, Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1989, s. 53–54.
  • Źródło: Jacek Trznadel, Twórczość Leśmiana, Warszawa 1964, s. 127–129.
  • Źródło: Bolesław Leśmian, Ballada dziadowska, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. J. Trznadel, Wrocław 1968, s. 66–68.
  • Źródło: Bolesław Leśmian, Ballada dziadowska, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Wrocław 1983.