Leśmianowskie powroty do natury w wierszach Do śpiewakaTopielec

Tekst: Daria Murlikiewicz, Justyna Bajda

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Bolesław Leśmian, Topielec, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. J. Trznadel, Wrocław 1983, s. 47.
  • Źródło: Maria Delaperrière, Czy istnieje poezja impresjonistyczna? Od Mallarmégo do… Leśmiana, „Postscriptum” 2006, nr 2 (52), s. 32.
  • Źródło: Barbara Stelmaszczyk, Poetycki ogród Leśmiana. O dwoistości, odbiciu i zmiennych perspektywach widzenia świata, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 2003, t. XXXVIII, s. 3–16.
  • Źródło: Jacek Trznadel, Wstęp, [w:] Bolesław Leśmian, Poezje wybrane, Wrocław 1983, s. XIV.
  • Źródło: Michał Paweł Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007, s. 84.
  • Źródło: Bolesław Leśmian, Do śpiewaka, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. Jacek Trznadel, Wrocław 1983, s. 125–126.
  • Źródło: Michał Głowiński, Leśmian, czyli poeta jako człowiek pierwotny, [w:] Michał Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Kraków 1998, s. 24–26.
  • Źródło: Bolesław Leśmian, Znaczenie pośrednictwie w metafizyce życia zbiorowego, [w:] tegoż, Szkice literackie, oprac. Jacek Trznadel, Warszawa 1959, s. 48.
  • Źródło: „Twórczość” 1959, nr 2, s. 31.