Liberalizm ma wiele twarzy

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Anthony Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, s. 461–463.
  • Źródło: John Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994, s. 119.
  • Źródło: Friedrich August von Hayek, Konstytucja wolności, Warszawa 2006, s. 258.
  • Źródło: Norbert Slenzok, Hayekowska koncepcja spontanicznego porządku – ujęcie krytyczne, dostępny w internecie: mises.pl [dostęp 21.08.2020 r.].
  • Źródło: Sebastian Ziembicki, Ze studiów nad myślą polityczną Johna Locke’a, dostępny w internecie: bibliotekacyfrowa.pl [dostęp 21.08.2020 r.].