Liberalizm ma wiele twarzy

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Giddens Anthony , Socjologia, Warszawa 2004.
  • Rawls John, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994.
  • von Hayek Friedrich August, Konstytucja wolności, Warszawa 2006.
  • Norbert Slenzok, Hayekowska koncepcja spontanicznego porządku – ujęcie krytyczne, dostępny w internecie: mises.pl [dostęp 21.08.2020 r.].
  • Sebastian Ziembicki, Ze studiów nad myślą polityczną Johna Locke’a, dostępny w internecie: bibliotekacyfrowa.pl [dostęp 21.08.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida