Libertynizm i jego rola w kulturze oświecenia

Tekst: Barbara Szargot

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Choderlos de Laclos, Niebezpieczne związki.
  • Źródło: Tomasz Kajetan Węgierski, Do Bielińskiego. Myśl moja, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. W. Gomulicki, Warszawa 1974.
  • Źródło: Jan Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie, Kraków 2003, s. 18–19.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida