Liryka starożytna – pieśń

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1988, s. 356.
 • Źródło: Arystoteles, Poetyka , tłum. Henryk Podbielski, Wrocław 1989, s. 3–4.
 • Źródło: Safona, 5, [w:] Liryka starożytnej Grecji, oprac. Jerzy Danielewicz, Wrocław 1984, s. 36–37.
 • Źródło: Archiloch, 128, [w:] Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, tłum. J. Danielewicz, Wrocław 1984, s. 15–16.
 • Źródło: Safona, 17, [w:] Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, tłum. J. Brzostowska, Wrocław 1984, s. 38–39.
 • Źródło: Alkajos, 347a, [w:] Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, tłum. J. Danielewicz, Wrocław 1984, s. 69.
 • Źródło: Anakreont, 3 (348), [w:] Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, tłum. J. Danielewicz, Wrocław 1984, s. 96.
 • Źródło: Pindar, Dytyramb dla Ateńczyków, [w:] Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, tłum. A. Szastyńska-Siemion, Wrocław 1984, s. 189–190.
 • Źródło: Tyrtajos, 11 (8), [w:] Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, tłum. W. Appel, Wrocław 1984, s. 289.
 • Źródło: Horacy, Oda I 38 (Persicos odi, puer, apparatus), [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. J. Krókowski, tłum. T. Bocheński, Wrocław 1971, s. 57.
 • Źródło: Henryk Podbielski, Przypis nr 7, [w:] Arystoteles, Poetyka, oprac. H. Podbielski, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1989, s. 4.