Literatura polityczna polskiego oświecenia

Tekst: Barbara Szargot

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Hasła słownikowe opracowane częściowo na podstawie zasobów Encyklopedii PWN.

Bibliografia:

  • Źródło: Franciszek Salezy Jezierski, Katechizm o tajemnicach rządu polskiego, Warszawa 1790, s. 3.
  • Źródło: Julian Ursyn Niemcewicz, Na hersztów targowickich, Wiedeń 1793.
  • Źródło: Jakub Jasiński, Do Narodu, 1794.
  • Źródło: oprac. Wierszyk o charakterze paszkwilowym został przylepiony do pomnika króla Jana III Sobieskiego w Łazienkach.