Ludwik XIII i kardynał Richelieu

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • HIstoria powszechna XVi-XVII
  • Źródło: Jean Bodin, Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej, [w:] Historia powszechna 1500–1548. Wybór tekstów źródłowych, oprac. S. Cynarski, tłum. B. Bierzanek, Z. Izdebski, J. Wróblewski, Kraków 1981, s. 200–201.
  • Źródło: Testament kardynała Richelieu, [w:] Historia powszechna 1500–1548. Wybór tekstów źródłowych, oprac. S. Cynarski, Kraków 1981, s. 186–188.
  • Źródło: Stany Generalne, [w:] Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, oprac. M. Kinstler, M.J. Ptak, Wrocław 1996, s. 59–60.
  • Źródło: Historia powszechna 1500–1548. Wybór tekstów źródłowych, oprac. S. Cynarski, Kraków 1981, s. 200–201.
  • Źródło: Stany Generalne, [w:] Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, oprac. M. Kinstler, M.J. Ptak, Wrocław 1996, s. 57–58.
  • Źródło: Stany Generalne, [w:] M. Kinstler, M.J. Ptak, Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Wrocław 1996, s. 59–60.
  • Źródło: Z. Wójcik, Historia powszechna. Wiek XVI-XVII, Warszawa 2012, s. 388.
  • Źródło: Fragment listu Malherbe’a do Mentina, [w:] Historia powszechna 1500–1548. Wybór tekstów źródłowych, oprac. S. Cynarski, Kraków 1981, s. 185.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida