Majakowski i Marinetti – cechy futuryzmu rosyjskiego i włoskiego

Tekst: Joanna Oparek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Władimir Władimirowicz Majakowski, Wam, [w:] Antologia poezji radzieckiej: Wiersze stu narodów, Warszawa 1979.
  • Źródło: Jacek Podsiadło, Wypisane na skórze , ukryte pod filcem.
  • Źródło: Stanisław Barańczak, Co mam powiedzieć.