Makbet – dramat wyboru

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Marta Gibińska-Marzec, Muzyka Szekspira (fragment), „Alma Mater” 2007, nr 92, s. 64.
  • Źródło: William Szekspir, Makbet (fragment).
  • Źródło: Alfred Harbage, Posłowie do „Makbeta” (fragmenty), tłum. Stanisław Barańczak.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida