Małżeństwo jako instytucja prawna

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Aleksandra Partyk, Uzależniony rodzic może pożegnać się z władzą rodzicielską, 15.08.2019 r., dostępny w internecie: prawo.pl [dostęp 17.11.2019 r.].
  • W pierwszej kolejności obowiązek alimentacyjny obciąża rodziców dzieci, 3.06.2019 r., dostępny w internecie: nowosci.com.pl [dostęp 17.11.2019 r.].
  • Koniec z nielegalną adopcją. Groźny proceder. Ustawa podpisana, 29.10.2019 r., dostępny w internecie: kronika24.pl [dostęp 17.11.2019 r.].
  • Powszechna deklaracja praw człowieka, 10.12.1948 r., dostępny w internecie: amnesty.org.pl.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida