Manipulacja językowa

Tekst: Marcin Podlaski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jerzy Bralczyk, Manipulacja językowa, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. E. Chudziński, Z. Bauer, Kraków 2000, s. 244.
  • Źródło: Edward Gierek, Fragment przemówienia, [w:] "Życie Warszawy", 4 VI 1979.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida