Mechanizmy wyłaniania rządu w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Federalnej Niemiec i Federacji Rosyjskiej – analiza porównawcza

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, t. II, red. Wojciech Jakubowski, Konstanty A. Wojtaszczyk, Warszawa 2017, s. 159.
  • Źródło: Bartłomiej Opaliński, (…) w polskim systemie ustrojowym, dostępny w internecie: marszalek.com.pl [dostęp 10.08.2020 r.].
  • Źródło: Systemy polityczne, red. Marek Bankowicz, Beata Kosowska-Gąstoł, Kraków 2020, s. 181.
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 10.08.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida