Media – od cenzury po reality show

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Czesław Białczyński, Czemu służy cenzura masowych mediów w Polsce i czemu ma służyć cenzura Internetu – na przykładzie Rewolucji w Islandii, dostępny w internecie: bialczynski.pl.
 • Źródło: Wiesław Godzic, Jasne i ciemne strony tabloidów, dostępny w internecie: polityka.pl [dostęp 6.02.2020 r.].
 • Źródło: Romuald Rzeszutko, Cenzura w PRL, dostępny w internecie: reporterzy.info [dostęp 6.02.2020 r.].
 • Źródło: UW, Literaturoznawcy o cenzurze nie tylko w PRL, dostępny w internecie: bialystok.onet.pl [dostęp 6.02.2020 r.].
 • Źródło: mk, Cenzura – narzędzie w rękach władz PRL, dostępny w internecie: polskieradio.pl [dostęp 6.02.2020 r.].
 • Źródło: Agnieszka Zagner, Dzień wolności prasy: Gdzie na świecie jest najgorsza cenzura, dostępny w internecie: polityka.pl [dostęp 6.02.2020 r.].
 • Źródło: Dorota Piontek, Tabloidyzacja i dziennikarstwo, „Znak” 2011 r., dostępny w internecie: miesiecznik.znak.com.pl [dostęp 27.11.2020 r.].
 • Źródło: Popularna encyklopedia mass mediów, red. Józef Skrzypczak, Poznań 1998, s. 68.
 • Źródło: Sebastian Ligarski, Tępe nożyczki cenzora, „Polityka” 2015, nr 23 (3012), s. 82.
 • Źródło: Bolesław Prus. Cytat za: Stanisław Fita, Nie drukowane „Kroniki tygodniowe” Bolesława Prusa, „Pamiętnik Literacki” 1976, nr LXVII, s. 199.
 • Źródło: „Dziady” – pretekst do antysemickiego Marca 1968, 30.01.2020 r., dostępny w internecie: polskieradio.pl [dostęp 27.11.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida