Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych

Bibliografia:

  • International covenant on civil and political rights, tłum. Anna Rabiega, dostępny w internecie: docstore.ohchr.org [dostęp 4.01.2021 r.].
  • Miksa Karolina, Radziejowska Maria, Wróblewski Mirosław, Polska mapa międzynarodowych konwencji praw człowieka, Warszawa 2013.
  • Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 4.01.2021 r.].