Strona główna Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych
Powrót

Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: International covenant on civil and political rights, tłum. Anna Rabiega, dostępny w internecie: docstore.ohchr.org [dostęp 4.01.2021 r.].
  • Źródło: Karolina Miksa, Maria Radziejowska, Mirosław Wróblewski, Polska mapa międzynarodowych konwencji praw człowieka, Warszawa 2013, s. 18.
  • Źródło: Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 4.01.2021 r.].