Miej serce i patrzaj w serce! Romantyczność Adama Mickiewicza jako manifest romantyzmu

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Władysław Broniewski, Ballady i romanse, [w:] Władysław Broniewski, Wiersze wybrane, oprac. T. Bujnicki, Wrocław 2014, s. 378–380.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Romantyczność, [w:] tegoż, Wiersze, t. 1, oprac. Cz. Zgorzelski, Warszawa 1982, s. 27–29.