Miejsce prawa Unii Europejskiej w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Artur Trubalski, Prawne aspekty implementacji prawa UE do systemu prawnego RP, Warszawa 2016, s. 1.
  • Źródło: Artur Kuś, Rodzaje kompetencji Unii Europejskiej a unijna polityka podatkowa, „Studia z Polityki Publicznej” 2014, nr 2, s. 79–95.
  • Źródło: Monika Kawczyńska, Podział kompetencji pomiędzy państwa członkowskie i UE oraz podstawowe zasady systemu ustrojowego i prawnego UE po Traktacie z Lizbony, 18.11.2017 r., dostępny w internecie: law.uj.edu.pl.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida