Mieszkańcy Güllen, Klara Zachanassian i żądza pieniądza. Wizyta starszej pani Friedricha Dürrenmatta

Tekst: Małgorzata Bazan, Anna Pigoń

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Parandowski, Mitologia, Londyn 1992, s. 229–234.
  • Źródło: Leszek Kołakowski, O wybaczaniu, [w:] Leszek Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków 2009, s. 225–226.
  • Źródło: Małgorzata Budzowska, Medea w tradycji przedeurypidejskiej, Łódź 2004, s. 6.
  • Źródło: Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani, Warszawa 1988, s. 85–87.
  • Źródło: Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani, Warszawa 1988, s. 64.
  • Źródło: Jacek Uglik, Wizyta starszej pani, dostępny w internecie: http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=59&artykul=1339 [dostęp 20.02.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida