Strona główna Mistrz i Małgorzata jako opowieść o miłości
Powrót

Mistrz i Małgorzata jako opowieść o miłości

Tekst: Zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Hasła słownikowe opracowane częściowo na podstawie zasobów Encyklopedii PWN.

Bibliografia:

 • Źródło: Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, tłum. I. Lewandowska, W. Dąbrowski, Warszawa 2017, s. 522.
 • Źródło: Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, Kraków 2016, s. 247.
 • Źródło: Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, Kraków 2016, s. 159–160.
 • Źródło: Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, Kraków 2016, s. 161–162.
 • Źródło: Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, Kraków 2016, s. 248.
 • Źródło: Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, Kraków 2016, s. 323.
 • Źródło: Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, Kraków 2016, s. 436.
 • Źródło: Robert Nęcek, Anna Zięba, Formy przezwyciężania zła w powieści „Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa, „Studia Salvatoriana Polonica ” 2013, t. 7, s. 264.
 • Źródło: Anna Chudzińska-Parkosadze, Z rozważań nad zagadnieniami czasoprzestrzeni w powieści Michaiła Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata”, „Acta Neophilologica ”, t. 15/1, s. 239.
 • Źródło: Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, tłum. Irena Lewandowska, Witold Dąbrowski, Warszawa 2001, s. 192.
 • Źródło: Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, Kraków 2016, s. 165–166.
 • Źródło: Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, tłum. I. Lewandowska, W. Dąbrowski, Warszawa 2017, s. 192.
 • Źródło: Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, tłum. I. Lewandowska, W. Dąbrowski, Warszawa 2017, s. 191.
 • Źródło: Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, tłum. I. Lewandowska, W. Dąbrowski, Warszawa 2017, s. 189.