Mistrzowie renesansu

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Maria Poprzęcka, Mona Liza na pocztówce. Epizod z życia arcydzieła, [w:] tegoż, Aksjosemiotyka karty pocztowej, red. P. Banaś, Wrocław 1992, s. 159–163.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida