Mit o Narcyzie

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Owidiusz, Metamorfozy, oprac. S. Stabryła, tłum. A. Kamieńska, S. Stabryła, Wrocław 1996.
  • Zbigniew Herbert, Narcyz, [w:] tegoż, Król mrówek. Prywatna mitologia, Kraków 2001.
  • Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1979.
  • Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1998.
  • Michał Głowiński, Narcyz i jego odbicia, [w:] tegoż, Mity przebrane, Kraków 1990.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida