Mit o Orfeuszu i Eurydyce

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Zbigniew Herbert, H.E.O., [w:] Król mrówek. Prywatna mitologia, Kraków 2001, s. 11–12.
  • Źródło: Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1998, s. 353–358.
  • Źródło: Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1979, s. 155–157.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida