Młodopolscy Europejczycy – Stanisław Wyspiański na szlaku katedr francuskich

Tekst: Justyna Bajda

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa - Kraków 1977, s. 362.
  • Źródło: Marta Romanowska, Stanisław Wyspiański, Kraków 2004, s. 13.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida