Mniejsze szkoły sokratejskie: cynicy, megarejczycy i cyrenaicy

Szkoła ponadpodstawowa
Filozofia
Udostępnij

Tekst: Tomasz Tomasik

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Bibliografia:

  • Źródło: Epikur, List do Menoikeusa, [w:] Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1988, s. 643–650.
  • Źródło: Eubulides z Miletu, Paradoks stosu.
  • Źródło: Protagoras, O bogach, [w:] Janina Gajda, Sofiści, Warszawa 1989, s. 229.
  • Źródło: Diogenes Laertios.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida