Mniejszości narodowe – przykłady łamania praw mniejszości na świecie

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Mariusz Marszewski, Tadeusz A. Olszański, Przystosować się, by przetrwać: Tatarzy Krymscy siedem lat po aneksji Krymu, 20.04.2021 r., dostępny w internecie: osw.waw.pl [dostęp 18.11.2021 r.].
  • Zgromadzenie ONZ, Deklaracja w sprawie praw osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, religijnych i językowych (Rezolucja 47/135), 10.12.1992 r., dostępny w internecie: libr.sej.gov.pl [dostęp 29.09.2021 r.].
  • Rada Unii Europejskiej, Dyrektywa Rady nr 2000/43/WE z 29 czerwca 2000 roku w sprawie wdrożenia zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, dostępny w internecie: orka.sejm.gov.pl [dostęp 29.09.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida