Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – podsumowanie

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Pełne zapisy przebiegu posiedzeń komisji. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 17.04.2020 r.].
  • Źródło: Agata Kunicka‑Goldfinger, Joanna Piłat, Maciej Podbielkowski, Repetytorium. Wiedza o społeczeństwie. Liceum – poziom podstawowy i rozszerzony, Warszawa – Bielsko-Biała 2011, s. 71.
  • Źródło: Praca zbiorowa, Program edukacyjny Różni – Równi, Poznań 2004.
  • Źródło: CBOS, Tożsamość narodowa i postrzeganie praw mniejszości narodowych i etnicznych. Komunikat z badań CBOS, 106/2015, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 20.01.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, dostępny w internecie: arslege.pl [dostęp 29.05.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 17.04.2020 r.].