Model władz lokalnych i regionalnych w Polsce

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Bartosz Starczewski, Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego cz.2, dostępny w internecie: prawo.pl.
  • Źródło: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2.01.2020 r.].
  • Źródło: Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła plan naprawczy Grudziądza. Jakie ma zastrzeżenia?, dostępny w internecie: pomorska.pl [dostęp 2.01.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (stan prawny na dzień 10 sierpnia 2019 r.), dostępny w internecie: pkw.gov.pl [dostęp 2.01.2020 r.].