Modele polityki wobec imigrantów – asymilacja, wielokulturowość, wykluczenie

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Oriana Fallaci, Wściekłość i duma, tłum. Krzysztof Hejwowski, Warszawa 2003, s. 32.
  • Źródło: Dlaczego dzieci francuskich i belgijskich imigrantów trafiają do Państwa Islamskiego?, 22.02.2018 r., dostępny w internecie: newsweek.pl [dostęp 4.05.2020 r.].
  • Źródło: Janusz Hryniewicz, Polityka wielokulturowości i imigranci. Doświadczenia państw europejskich i wnioski dla Polski, dostępny w internecie: euroreg.uw.edu.pl [dostęp 4.05.2020 r.].
  • Źródło: Czy Wielka Brytania ograniczy imigrację? Po brexicie może ich to zaboleć, 19.09.2018 r., dostępny w internecie: forbes.pl [dostęp 4.05.2020 r.].
  • Źródło: Krzysztof Olechnicki, Słownik socjologiczny, Toruń 1997, s. 85–86: integracja społeczna.