Modele polityki wobec imigrantów w Europie

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Michael Waltzer, O tolerancji, Warszawa 1999, s. 52–53.
  • Źródło: Andrzej Szahaj, E pluribis unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków 2004, s. 57.
  • Źródło: Melanie Philips, Londonistan. Jak Wielka Brytania stworzyła państwo terroru, Warszawa 2010, s. 17–18.
  • Źródło: Małgorzata Budyta-Budzyńska, Adaptacja, integracja, asymilacja – próba ujęcia teoretycznego, [w:] Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci na Islandii, Warszawa 2011, s. 45–48.