Modele polityki wobec imigrantów w Europie

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Waltzer Michael, O tolerancji, Warszawa 1999.
  • Szahaj Andrzej, E pluribis unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków 2004.
  • Philips Melanie, Londonistan. Jak Wielka Brytania stworzyła państwo terroru, Warszawa 2010.
  • Budyta-Budzyńska Małgorzata, Adaptacja, integracja, asymilacja – próba ujęcia teoretycznego, [w:] Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci na Islandii, Warszawa 2011.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida